Korisničko ime
Lozinka
TiM - ERP
ONLINE HELP
   TiM ERP <<
   Novo u programu
   eFaktura
   eFiskalizacija
   Uputstva
   Registri
   Pitanja i odgovori
   TiM Kasa
   EmailUIzvod
   TiM Desktop

TiM ERP

Šta je TiM ERP i način rada

TiM-ERP je online knjigovodstveni softver i sadrži sve što je neophodno za rad firme, od robnog, finansijskog poslovanja, veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje, obračuna PDV, zarada, osnovnih sredstava...
Za funkcionisanje programa nije potrebna instalacija, programu se može pristupiti sa bilo kog računara koji ima internet.

TiM Kasa je deo TIM-ERP sistema, koji se instalira na windows računar i omogućava izdavanje fiskalnih računa i njihovo evidentiranje u sistemu poreske uprave. Svaki izdati fiskalni račun se istog trenutka vidi u knjigovodstvenom delu programa i automatski povlači robu sa stanja tako da uvek imate ažurne podatke.

Posebna pogodnost je kada i Vaš knjigovođa koristi TiM-ERP, u tom slučaju pristupate istim podacima u realnom vremenu, nema čekanja i dostave dokumentacije. Korišćenje deljene baze za knjigovođe se ne naplaćuje.

Cena softvera je jasno definisana po licenci, bez podele po modulima i bez dodatnih troškova.

Program je jednostavan za korišćenje, omogućava učitavanje podataka iz excel fajlova i brz početak rada.

30 dana besplatnog korišćenja služi kako bi ste proverili da li program odgovara Vašim potrebama. Ukoliko nakon toga želite da nastavite sa korišćenjem plaćanje se vrši na mesečnom nivou, možete prekinuti kad god želite.
Ne postoji ugovorna obaveza za period korišćenja.

Video prezentacija


Šta mi je potrebno da počnem sa korišćenjem programa

Za korišćenje programa potrebno je da nam prosledite PIB firme i email adresu na koju ćemo poslati podatke za pristup.
Zahtev pošaljite na office@tim-code.com.

Programu pristupate putem web browsera na adresi www.tim-erp.com. U gornjem desnom uglu unesite korisničko ime i lozinku.


Korišćenje programa je besplatno prvih 30 dana kako bi ste isprobali funkcije programa i proverili da li Vam odgovara.

Da biste koristili program sa knjigovodstvenom agencijom u isto vreme, potrebno je da nam pošaljete PIB i email adresu agencije kao i da ste saglasni da agencija može pristupiti Vašim podacima. Agenciji će biti otvoren korisnički nalog i poslati podaci za pristup.

Takođe ukoliko knjigovodstvena agencija zahteva otvaranje korisničkog naloga za svog klijenta koji nije koristio TIM-ERP, može to uraditi na isti način tako što nam pošalje PIB i email adresu svog klijenta.

Licence i cene

Prvih mesec dana korišćenja je besplatno, to je period koji služi kako bi ste proverili da li program odgovara Vašim potrebama.

Najam jedne licence na mesečnom nivou iznosi 19 EUR + PDV. 

Program se naplaćuje prema broju licenci koje koristite. Jedna licenca podrazumeva da imate jedno korisničko ime preko koga možete pristupati sa bilo kog mesta (od kuće, iz firme...) ali ne možete pristupati sa 2 mesta u isto vreme. Takođe sa jednom licencom možete koristiti jedan fiskalni uređaj. Program TiM Kasa radi nezavisno od weba odnosno dok kasa radi možete nesmetano koristiti web pristup sa drugog računara. Ukoliko imate na primer 2 kase koje treba da rade u isto vreme (2 nezavisne radnje) treba da uzmete 2 licence.

Firme koje nisu knjigovodstvene agencije sa jednom licencom mogu da vode jednu firmu.
Dodatna firma kroz istu licencu se naplaćuje 4 EUR + PDV mesečno.  Ukoliko firma ima 2 licence automatski može da vodi 2 firme, a za treću se doplaćuje dodatnih 4 EUR + PDV mesečno.

Način plaćanja

Nakon isteka probnih 30 dana dobićete predračun na ostatak meseca u kome je istekao period sa obaveštenjem da plaćanje vršite isključivo ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem programa. Valuta za plaćanje je 15 dana ili najkasnije poslednji dan u tom mesecu.

Svaki naredni predračun se šalje početkom meseca (3. do 5.) sa valutom plaćanja 15. u mesecu. Ukoliko plaćanje nije izvršeno do tog roka, 16. u mesecu ili sledećeg radnog dana šalju se opomene putem emaila i daju se dodatna 2 dana za plaćanje. Ukoliko plaćanje nije izvršeno ni do tada narednog dana Vaš ugovor prelazi u stanje Neaktivan gde možete pristupati Vašim podacima, vršiti pregled, štampati, gledati izveštaje i izvoziti podatke, ali ne možete raditi izmene niti unos novih zapisa. Nakon prelaska u režim Nekativan TiM Kasa će raditi još narednih 7 dana, nakon toga neće biti više moguće izdavanje fiskalnih računa. Ponovnom aktivacijom nakon uplate program se vraća u stanje Aktivan i dalje regularno natavljate sa radom.
Ponovne aktivacije se rade narednog radnog dana nakon uplate, po učitavanju izvoda.
Ukoliko imate potrebu za hitnom aktivacijom dokaz o uplati pošaljite na mail
office@tim-code.com, hitne aktivacije se vrše u radno vreme.

Knjigovodstvene agencije

Knjigovodstvene agencije sa jednom licencom mogu voditi 10 firmi. Ukoliko imaju 2 licence mogu da vode 20 firmi. Svi korisnički nalozi mogu pristupati svim firmama ukoliko nije drugačije definisano kroz prava pristupa.
Dodatna firma za agencije, bez otvaranja licence se naplaćuje 2 EUR + PDV mesečno.

Ukoliko klijent agencije ima potrebu za korišćenjem TIM-ERPa mora imati svoju licencu. U tom slučaju agenciji se ta firma ne računa u tih 10 firmi, odnosno njihovo vođenje je za agenciju besplatno. Agencija koja vodi na našem programu samo firme koje su korisnici TiM ERP-a ne plaća ništa.

Za firme koje nisu direktni korisnici TiM ERP-a može se poslati 120 eFaktura godišnje odnosno 10 eFaktura mesečno, za više od toga potrebno je da firma ima svoju licencu za TiM ERP.

Prekid korišćenja programa

Ukoliko nakon nekog perioda prestanete sa korišćenjem programa moći ćete i dalje da pristupite Vašim podacima, pregledate izveštaje, odštampate stare fakture, kao i da izvezete podatke, ali nećete moći ništa da menjate kao i da unosite nove podatke.

Ukoliko prekidate saradnju sa knjigovodstvenom agencijom a vi nastavljate sa korišćenjem, potrebno je da agencija završi sa izmenom podataka u bazi, da nas o tome obavestite. Agencija će dobiti svoju kopiju baze kako bi mogla da vide podatke do tog trenutka, a sve na dalje što budete radili vidite samo vi. Pri izboru nove knjigovodstvene agencije samo nam ponovo pošaljite koja je agencija u pitanju i saglasnost da mogu da pristupe podacima.

Tehnička podrška

Cena licenci koje plaćate mesečno se odnosi na korišćenje programa. 
Tehnička podrška je tu za prijavu grešaka u programu ili da pomogne oko konkretnih pitanja u vezi rada programa
Podrška se ne bavi Vašom organizacijom, knjigovodstvenim savetima niti specifičnim slučajevima vezanim za vaše poslovanje već vam može samo predočiti dostupne opcije u programu. 

Radno vreme podrške je radnim danima od 09-16h.
Podršku možete kontaktirati putem maila office@tim-code.com ili preko telefona izlistanih na kontakt stranici:

Pomoćni programi

Licenca TiM ERP uključuje i korišćenje pomoćnih programa.
Korišćenje ovih programa je uračunato u cenu licence i NE naplaćuje se dodatno.

TiM Kasa je program za izdavanje fiskalnih računa (ESIR), radi sa LPFR programom takođe u okviru iste licence, svaki izdati fiskalni račun se od samog trenutka izdavanja vidi na webu putem pozadinske sinhronizacije. Program TiM Kasa ne zahteva stalni internet kao bih obezbedio rad i u trenucima dok interneta nema. Nakon uspostave interneta svi računi se automatski sinhronizuju na web i vide se u delu programa Maloprodaja -> izlazi.

TiM Procesor je lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR). Koristi se za novu e-fiskalizaciju uz program TiM Kasa.

EmailUIzvod služi da automatizuje učitavanje izvoda. Nakon instalacije potrebno je podesiti podatke za pristup Vašem emailu a program će nakon pokretanja prepoznati koji emaillovi su u formatu pogodnom za učitavanje i automatski ih učitati u bazu u delu programe Finansije -> Izvodi. Ukoliko imate više Firmi program će umeti da prepozna koji tekući račun pripada kojoj firmi kako bi znao gde vrši učitavanje. Posebno je koristan za agencije koje imaju više firmi sa puno tekućih računa. Jednim klikom svi izvodi se učitaju po svim bazama.

TiM Scan je android aplikacija koji služi da android uređaj pretvori u uređaj za popis gde jedniim potezom možete napraviti listu roba koja će se automatski sinhronizovati sa webom i omogućiti vam da od te liste lako generišete popis, ulaz ili izlaz robe. Aplikacija može raditi prepoznavanje barkoda robe putem kamere ili povezivanjem sa eksternim barkod skenerom.

TiM Desktop je dodatna aplikacija koja se automatski sinhronizuje sa webom, omogućava masovno slanje faktura, predračuna, isplatnih listića, IOS-a...

Neaktivne firme

Ukoliko imate više firmi, pa u nekom slučaju prestanete da vodite neku od njih možete je označiti da je neaktivna. To znači da na toj firmi više nisu dozvoljene izmene, možete joj pristupati kao i svim ostalim firmama, svi podaci su tu, ali nisu moguće dalje izmene na njima. Neaktivne firme ne računamo u ukupan broj firmi, ukupno može da bude nekaitvno 50% od broja aktivnih firmi. Ukoilko želite da ponovo aktivirate neku neaktivnu firmu to možete uraditi u bilo kom trenutku. Nakon ponovnog aktiviranja firma se može ponovno deaktivirati tek nakon 3 meseca.

Backup

Backup podataka se radi svaki dan u 01:30h. Čuvaju se poslednjih 7 backupa pojedinačno na 3 fizički odvojene lokacije.

Povezivanje internet prodavnice

Za automatizaciju prenosa podataka između TIM-ERPa i internet prodavnice potrebna je dodatna licenca za web servis koja se naplaćuje 19 EUR  + pdv mesečno.

Dokumentacija za webservis:

Dorade programa prema zahtevima

Program se nudi takav kakav jeste bez mogućnosti dorade prema zahtevima pojedinačnih korisnika.
Demo period od 30 dana besplatnog korišćenja služi upravo da se proveri da li program odgovara potrebama korisnika kao i da se isprobaju sve funkcionalnosti.

Instalacija programa za kasu

Copyright TiM Code Poslovni Softver d.o.o. 2024
TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147